Kontakt


Redakce webu: Pavel Jiřík ml.
redakce@zfotbal.cz


Sekretář KFŽ: Zdeněk Mužík

tel.: 608 280 287
fax: 233 353 107
email: muzik@fotbal.cz 
adresa: FAČR, Diskařská 100, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6 - Strahov 
Bankovní spojení: 240408224/0300
Variabilní symboly: 50101-KFŽ, 50102-DK, 50103-STK

FAČR
Diskařská 100, 160 17, Praha 6
Telefon: +420 233 029 111
E-mail: facr@facr.cz