Disciplinární komise

Složení komise:

 

František Hubička - předseda

Jan Hořejší

Václav Přibyl

Ing. Josef Kroh

 

Kontakt - předseda DK
Hubička František
733 354 955
email: frantisek.hubicka@seznam.cz


Švecová Jaroslava
tel: 233 029 138
email: svecova@fotbal.cz
fax: 233 029 128

Bankovní účet subkomise DK ŘKČ
Číslo účtu 240408224/0300
Variabilní symboly: 50102
Specifický symbol: číslo oddílu

Poplatky na DK:
I.liga - 300 Kč
II.liga – 200 Kč
III.liga – 200 Kč
Juniorky – 150 Kč
Mládež – 50 Kč

Zasedání DK je středa od 16.30 hod Strahov ČMFS.

Za každé disciplinární řízení uhradí oddíl správní poplatek převodem na běžný účet ČMFS DK ŘKČ. Nebude-li tato náležitost splněna, disciplinární komise případ neprojedná, hráčce je zastavena činnost, na příštím zasedání DK bude případ projednán automaticky s poplatkem 2000 Kč.